Color Table

Here is the list of all web colors supported by AnyChart charting framework and their Hexadecimal and RGB equivalent.

NameColorHEXRGB
AliceBlue#F0F8FFrgb(240,248,255)
AntiqueWhite#FAEBD7rgb(250,235,215)
Aqua#00FFFFrgb(0,255,255)
Aquamarine#7FFFD4rgb(127,255,212)
Azure#F0FFFFrgb(240,255,255)
Beige#F5F5DCrgb(245,245,220)
Bisque#FFE4C4rgb(255,228,196)
Black#000000rgb(0,0,0)
BlanchedAlmond#FFEBCDrgb(255,235,205)
Blue#0000FFrgb(0,0,255)
BlueViolet#8A2BE2rgb(138,43,226)
Brown#A52A2Argb(165,42,42)
BurlyWood#DEB887rgb(222,184,135)
CadetBlue#5F9EA0rgb(95,158,160)
Chartreuse#7FFF00rgb(127,255,0)
Chocolate#D2691Ergb(210,105,30)
Coral#FF7F50rgb(255,127,80)
CornflowerBlue#6495EDrgb(100,149,237)
Cornsilk#FFF8DCrgb(255,248,220)
Crimson#DC143Crgb(220,20,60)
Cyan#00FFFFrgb(0,255,255)
DarkBlue#00008Brgb(0,0,139)
DarkCyan#008B8Brgb(0,139,139)
DarkGoldenrod#B8860Brgb(184,134,11)
DarkGray#A9A9A9rgb(169,169,169)
DarkGreen#006400rgb(0,100,0)
DarkKhaki#BDB76Brgb(189,183,107)
DarkMagenta#8B008Brgb(139,0,139)
DarkOliveGreen#556B2Frgb(85,107,47)
DarkOrange#FF8C00rgb(255,140,0)
DarkOrchid#9932CCrgb(153,50,204)
DarkRed#8B0000rgb(139,0,0)
DarkSalmon#E9967Argb(233,150,122)
DarkSeaGreen#8FBC8Brgb(143,188,139)
DarkSlateBlue#483D8Brgb(72,61,139)
DarkSlateGray#2F4F4Frgb(47,79,79)
DarkTurquoise#00CED1rgb(0,206,209)
DarkViolet#9400D3rgb(148,0,211)
DeepPink#FF1493rgb(255,20,147)
DeepSkyBlue#00BFFFrgb(0,191,255)
DimGray#696969rgb(105,105,105)
DodgerBlue#1E90FFrgb(30,144,255)
Firebrick#B22222rgb(178,34,34)
FloralWhite#FFFAF0rgb(255,250,240)
ForestGreen#228B22rgb(34,139,34)
Fuchsia#FF00FFrgb(255,0,255)
Gainsboro#DCDCDCrgb(220,220,220)
GhostWhite#F8F8FFrgb(248,248,255)
Gold#FFD700rgb(255,215,0)
Goldenrod#DAA520rgb(218,165,32)
Gray#808080rgb(128,128,128)
Green#008000rgb(0,128,0)
GreenYellow#ADFF2Frgb(173,255,47)
Honeydew#F0FFF0rgb(240,255,240)
HotPink#FF69B4rgb(255,105,180)
IndianRed#CD5C5Crgb(205,92,92)
Indigo#4B0082rgb(75,0,130)
Ivory#FFFFF0rgb(255,255,240)
Khaki#F0E68Crgb(240,230,140)
Lavender#E6E6FArgb(230,230,250)
LavenderBlush#FFF0F5rgb(255,240,245)
LawnGreen#7CFC00rgb(124,252,0)
LemonChiffon#FFFACDrgb(255,250,205)
LightBlue#ADD8E6rgb(173,216,230)
LightCoral#F08080rgb(240,128,128)
LightCyan#E0FFFFrgb(224,255,255)
LightGoldenrodYellow#FAFAD2rgb(250,250,210)
LightGray#D3D3D3rgb(211,211,211)
LightGreen#90EE90rgb(144,238,144)
LightPink#FFB6C1rgb(255,182,193)
LightSalmon#FFA07Argb(255,160,122)
LightSeaGreen#20B2AArgb(32,178,170)
LightSkyBlue#87CEFArgb(135,206,250)
LightSlateGray#778899rgb(119,136,153)
LightSteelBlue#B0C4DErgb(176,196,222)
LightYellow#FFFFE0rgb(255,255,224)
Lime#00FF00rgb(0,255,0)
LimeGreen#32CD32rgb(50,205,50)
Linen#FAF0E6rgb(250,240,230)
Magenta#FF00FFrgb(255,0,255)
Maroon#800000rgb(128,0,0)
MediumAquamarine#66CDAArgb(102,205,170)
MediumBlue#0000CDrgb(0,0,205)
MediumOrchid#BA55D3rgb(186,85,211)
MediumPurple#9370DBrgb(147,112,219)
MediumSeaGreen#3CB371rgb(60,179,113)
MediumSlateBlue#7B68EErgb(123,104,238)
MediumSpringGreen#00FA9Argb(0,250,154)
MediumTurquoise#48D1CCrgb(72,209,204)
MediumVioletRed#C71585rgb(199,21,133)
MidnightBlue#191970rgb(25,25,112)
MintCream#F5FFFArgb(245,255,250)
MistyRose#FFE4E1rgb(255,228,225)
Moccasin#FFE4B5rgb(255,228,181)
NavajoWhite#FFDEADrgb(255,222,173)
Navy#000080rgb(0,0,128)
OldLace#FDF5E6rgb(253,245,230)
Olive#808000rgb(128,128,0)
OliveDrab#6B8E23rgb(107,142,35)
Orange#FFA500rgb(255,165,0)
OrangeRed#FF4500rgb(255,69,0)
Orchid#DA70D6rgb(218,112,214)
PaleGoldenrod#EEE8AArgb(238,232,170)
PaleGreen#98FB98rgb(152,251,152)
PaleTurquoise#AFEEEErgb(175,238,238)
PaleVioletRed#DB7093rgb(219,112,147)
PapayaWhip#FFEFD5rgb(255,239,213)
PeachPuff#FFDAB9rgb(255,218,185)
Peru#CD853Frgb(205,133,63)
Pink#FFC0CBrgb(255,192,203)
Plum#DDA0DDrgb(221,160,221)
PowderBlue#B0E0E6rgb(176,224,230)
Purple#800080rgb(128,0,128)
Red#FF0000rgb(255,0,0)
RosyBrown#BC8F8Frgb(188,143,143)
RoyalBlue#4169E1rgb(65,105,225)
SaddleBrown#8B4513rgb(139,69,19)
Salmon#FA8072rgb(250,128,114)
SandyBrown#F4A460rgb(244,164,96)
SeaGreen#2E8B57rgb(46,139,87)
SeaShell#FFF5EErgb(255,245,238)
Sienna#A0522Drgb(160,82,45)
Silver#C0C0C0rgb(192,192,192)
SkyBlue#87CEEBrgb(135,206,235)
SlateBlue#6A5ACDrgb(106,90,205)
SlateGray#708090rgb(112,128,144)
Snow#FFFAFArgb(255,250,250)
SpringGreen#00FF7Frgb(0,255,127)
SteelBlue#4682B4rgb(70,130,180)
Tan#D2B48Crgb(210,180,140)
Teal#008080rgb(0,128,128)
Thistle#D8BFD8rgb(216,191,216)
Tomato#FF6347rgb(255,99,71)
Transparent#FFFFFFrgb(255,255,255)
Turquoise#40E0D0rgb(64,224,208)
Violet#EE82EErgb(238,130,238)
Wheat#F5DEB3rgb(245,222,179)
White#FFFFFFrgb(255,255,255)
WhiteSmoke#F5F5F5rgb(245,245,245)
Yellow#FFFF00rgb(255,255,0)
YellowGreen#9ACD32rgb(154,205,50)

You are looking at an outdated v7 version of this document. Switch to the v8 version to see the up to date information.